BUDDHA PASSION
HONG KONG

25.10. -05.11.2018

Tan Dun: Buddha Passion

Baritone: Shen Yang
Soprano: Maria Chiara Chizzoni
Mezzo-soprano: Zhu Huiling
Tenor: Wang Kang
Indigenous performer: Tan Weiwei
Indigenous performer/Xiqin instrumentalist: Batubagen
Dunhuang fantan pipa & dance performer: Chen YiningHong Kong Philharmonic Orchestra & Chorus
International Choir Academy Lübeck (Germany)
Dunhuang Academy (Photographer: Wu Jian)