TOURNEE NACH CHINA
WU XI, SICHUAN

16. – 26.02.2020

Tan Dun: Buddha Passion
Dirigent: Tan Dun